Medi-OC

やさしい にほんご こーす

> 3. いりょう の にほんご ひょうげん

3-5. しゅじゅつ
  1 きく ▶
手術は明日の午後ですね。
[shujutu wa asu no gogo desu-ne]
  2 きく ▶
何か心配事はありますか?
[nani-ka shinpai-goto wa arimasu-ka]
  3 きく ▶
術前説明をしますね。
[jutu-zen-setsumei wo shimasu-ne]
  4 きく ▶
今晩、睡眠薬を差し上げます。
[konban suimin-yaku wo sashiage-masu]
  5 きく ▶
明日は何も飲んだり食べたりしないでください。
[asu wa nani-mo non-dari tabe-tari shinai-de-kudasai]
  6 きく ▶
浣腸をします。
[kanchou wo shimasu]
  7 きく ▶
トイレへ行った後、注射をします。
[toire e itta ato chuusha wo shimasu]
  8 きく ▶
そして、麻酔をかけます。
[soshite masui wo kakemasu]
  9 きく ▶
手術はどれくらい時間がかかりますか?
[shujutu wa dorekurai jikan ga kakari-masu-ka]
10 きく ▶
だいたい2時間くらいです。
[daitai nijikan kurai desu]

<< 前のページに戻る

System Requirements

端末: Windwos PC, Mac PC, Tablet, Smartphone.
ブラウザ: Firefox, Chrome, Safari, Edge
(HTML5対応のもの).